Print

FORSØMTE REGNSKABER:

Vi er behjælpelig med sortering af bilag og eventuelt rekonstruktion/fremskaffelse af bortkomne bilag, bogføring af materialet, samt udarbejdelse af årsrapporter, for virksomheder der ikke har afleveret årsrapport og selvangivelse til tiden. Fast tilbud afgives gerne efter en gennemgang af materialet. 

 

EJENDOMSADMINISTRATION:

Vi kan være behjælpelig med total styring af ejendomme, herunder opkrævning af huslejer, udarbejdelse af lejekontrakter, udarbejdelse af lejeskifterapporter, bestilling af håndværkere, genudlejning evt. ved annoncering, samt andre forefaldne opgaver, og udarbejdelse af forbrugsopgørelser og årsregnskab m.v..

 

LØBENDE BOGFØRINGSOPGAVER:

Vi tilbyder at bogfører dagligt, ugentligt, månedsvis eller pr. kvartal, for alle typer af virksomheder. Assistancen kan omfatte al administration, incl. fakturering, debitoropfølgning og kreditorpleje m.v., eller eventuelt dele af dette, f.eks. edb-bogføring og momsudregning. Vi kan ligeledes tilbyde lønadministration for alle typer virksomheder, herunder indberetning af alle nødvendige beløb til det offenlige, herunder udarbejdelse af årsoplysningssedler til medarbejdere.

 

MOMSMÆSSIGE OPGAVER/BEREGNING:

Vi kan foretage alle former for afstemning og indberetning af moms m.v. til det offenlige, herunder eventuelt indberetning af statistikoplysninger til Intrastat, listeoplysninger vedr. eksport, eller andre opgaver i denne sammenhæng.

 

OPSTART AF NY VIRKSOMHED:

Vi har en mangeårig erfaring vedrørende opstart af virksomheder, og kan derfor tilbyde seriøs og brugbar rådgivning vedr. dette, herunder udarbejdelse af budgetter, gennemgang af forretninsplan, markedsførings strategi, forhandling med finansieringskilder m.v., samt foretage henvisning til relevante og gode  rådgivere indenfor det juridiske og markedsføringsmæssige område.

 

RÅDGIVNING:

Vi tilbyder rådgivning indenfor skat, moms, opstart af virksomhed samt gennemgang af forretningsgange i virksomheden, med forslag til forbedringer/ændringer. Vi tilbyder også at oplærer nyt bogholderi personale ved nye ansættelser, samt assisterer ved ansættelsessamtaler m.v.

 

ÅRSRAPPORTER:

Vi tilbyder at udarbejde årsrapporter, dels  til  brug for virksomheden,  pengeinstitut samt skattevæsen, herunder udarbejdelse af udvidet selvangivelser og foretagelse af skatteberegninger m.v.

 

VIRKSOMHEDS- OG BEHOVS-ANALYSER.

Vi tilbyder assistance i forbindelse med optimering af virksomhedernes papirgange m.v., således virksomhedens indtjening kan forbedres og usikkerhedsfaktorer kan elimineres bedst mulig. Ovennævnte starter med en udarbejdelse af rapport for virksomhedens nuværende papir- og forretningsgange, med angivelse af eventuelle svaghedspunkter og med forslag til løsning af disse. Denne rapport vil blive udarbejdet igennem observationer i virksomheden samt igennem samtaler med virksomhedens  medarbejere.

 

EDB-KRAVSPECIFIKATIONER M.V.

Vi tilbyder hjælp i forbindelse med edb-anskaffelse og implementeringsfasen, således dette kan foregå på den mest prisgunstige niveau, og til mindst gene for virksomhedens ansatte. Vi kan i den forbindelse også tilbyde assistance i  i pris- og kontraktforhandlinger med leverandører.

 

GÆLDSSANERING-BETALINGSAFTALER M.V.

Dette er et område, hvor vi har stor erfaring, og det er altid sådan at såfremt låntager/skyldner selv tager kontakt til långiver-kreditor, vil det være meget nemmere at få en fornuftig aftale, således at skyldner kommer fornuftigt udaf betalingsproblemerne. Dette gælder både for private og virksomheder.